БОБ ТАБЛЕТКИ

warning

Внимание

Внимание

Използвайте само продукти, предназначени специално за съдомиялни машини. Не използвайте препарати за ръчно миене на съдове, тъй като те могат да повредят Боб. Препаратите за съдомиялни са корозивни! Дръжте ги далече от деца.

Bob Tablette е ефективен и екологичен препарат. Той е предназначен за дълги цикли (равни или по-дълги от 50 минути) и по-специално за твърда вода (по-ефективен над 40°C).

В края на всеки цикъл поставете таблетката в предвиденото място от вътрешната страна на вратата, без да отстранявате водоразтворимото фолио.

info

Информация

Информация

Не поставяйте гел, таблетки, прах или други течности в слота за касета Bob.