Цикли

Интерфейс

1. Наименование.

2. Икона за метод на водоснабдяване: Вграден резервоар или водопроводна система.

3. Икона за включване/изключване на Wi-Fi.

4. Икона на дисплея.

5. Допълнителна информация.

6. Икона на Bob касета с брой оставащи цикли.

1. Ляв бутон: навигация наляво 

2. Централен бутон:

  • Събуди Боб.
  • Стартиране на цикъл.
  • Поставете цикъла на пауза.
  • Потвърдете избора.
  • Влезте в меню.

3. Бутон надясно: навигация надясно.

Програми(цикли) на Боб

Боб предлага цикли за различни приложения:

● Време

● Вид съдове

● Степен на замърсяване

● Продължителност и температура

Използвайте диаграмата като ръководство, за да разберете кой цикъл да използвате и кога:

Име на цикъла

Продължителност

Консумация на вода (L)

Степен на замърсяване

Примерна употреба

Консумация на енергия (KWH)

Чаши

15 min

1.9 L

* * слабо замърсени 

Измиване: 65°C

Горещо изплакване: 65°C

Сушене:  70°C

0.23 kwh

Експресен

20 min

2.9 L

* * леко замърсени и неподсушени

Измиване: 70°C

Горещо изплакване: 65°C

Сушене: 65°C

0.26 kwh

Ежедневен

50 min

3.8 L

* * замърсени и незасъхнали

Предварително измиване: 65°C

Измиване: 40°C

Горещо изплакване: 65°C

Сушене: 65°C

0.35 kwh

Интензивен

91 min

3.8 L

* * * * * силно замърсени съдове (съдове, върху които е приготвяна храна)

Предварително измиване: 68°C

Измиване: 40°C

Горещо изплакване: 65°C

Сушене: 70°C

0.48 kwh

Еко

180 min

3.8 L

* * * * обяд или вечеря

Предварително измиване: 50°C

Измиване: 40°C

Горещо изплакване: 65°C

Сушене: 65°C

0.45 kwh

Маркировката * (от 2 до 5) съответства на различни степени на замърсяване