Други почистващи препарати

info

Информация

Внимание

Използвайте само продукти, предназначени специално за съдомиялни машини. Не използвайте препарати за ръчно миене на съдове, тъй като те могат да повредят Боб. Препаратите за съдомиялни са корозивни! Дръжте ги далече от деца.

Можете да използвате други продукти за съдомиялна машина като прах или гел 3 в 1.

Информация

Не поставяйте гел, таблетки, прах или други течности в слота за касета Bob.