Филтри

info

Информация

Редовната и стриктна поддръжка удължава експлоатационния живот и поддържа добрата производителност на вашия уред за по- дълго време.

Филтърната система се състои от три нива на филтриране:

1. Главен филтър от неръждаема стомана.

2. Филтър за големи отпадъци.

3. Микрофилтър.

1.След всяко измиване

Вземете големия филтър за отпадъци, като използвате двете му дръжки.

 Изхвърлете отпадъците в кошчето, изплакнете големия филтър за отпадъци под течаща чиста вода и го поставете обратно.

2. Веднъж седмично или на всеки 10 цикъла

Стъпка 1 Отключете микрофилтъра, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

Стъпка 2 Отстранете филтъра от неръждаема стомана

 Стъпка 3 Изплакнете всичките 3 филтъра под течаща вода, като използвате четка с мек косъм и обезмасляващ препарат.

Стъпка 4 Поставете обратно филтъра от неръждаема стомана.

Стъпка 5 Поставете обратно микрофилтъра, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на място.

warning

Внимание

Внимание

Никога не пускайте цикъл без филтър. Ако вашият микрофилтър е пробит, моля, сменете го.