Конфигурация

Конфигуриране на вашия Bob

Първият път, когато стартирате своя Bob, ще трябва да го конфигурирате.

Стъпка 1

За навигация в интерфейса използвайте страничните бутони, след което потвърдете избора си със средния бутон.

Стъпка 2

Избери език.

Стъпка 3

Приемете общите условия за ползване (GTU), налични на уебсайта www.daan.tech).

Стъпка 4

Изберете режим на пълнене на резервоара.

Стъпка 5

Изберете мелодия и силата на звука

Стъпка 6

Изберете цвета на светлината.

Стъпка 7

Свържете своя Bob към Wi-Fi налична мрежа.

Стъпка 8

За да поставите правилно касета Bob в слота под вратата, първо трябва да премахнете червените тапи, преди да я поставите в правилната посока.