Настройки

За достъп до настройки изберете екран Настройки от главното меню:

Персонализирани цикли:

Този екран ви позволява да създавате вашите цикли, след което да ги управлявате (редактирате, добавяте към любими и изтривате).

Можете да зададете продължителност, температура и да изберете икона. Можете да създадете до 4 персонализирани цикъла.

Персонализирайте своя Боб:

Това меню ви позволява да промените мелодията и силата на звука, цвета на светлината, ида промените езика.

Режим на захранване:

Този екран ви позволява да изберете вашия режим на водоснабдяване, или чрез вградения резервоар, или през входа за вода.

Дренаж:

Този екран ви позволява да изпразните напълно вашия Bob (резервоар, тръби). Задължителен процес, ако няма да използвате Bob няколко седмици или ако температурите паднат под нулата.

Общо меню:

Този екран ви отвежда до приложените подменю икони.

Bob OS:

Този екран показва вашата версия на операционната система Bob OS, както и уникалния MAC идентификатор на вашия Bob (за да го синхронизирате с вашия акаунт в Daan Tech).

Той също така ви позволява да извършвате всички налични актуализации, обозначени със стикер.

Ръководство: Този екран ви отвежда до QR-кода за ръководството на потребителя.

Информация:

Този екран показва вашите спестявания на вода от стартирането на първия цикъл на Bob, както и брояча на употреба в работни часове.

Нулиране:

Този екран ви позволява да изтриете всички данни от Bob и да възстановите фабричните настройки.

Това действие е необратимо.

Отложен старт:

Този екран ви позволява да активирате функцията за отложен старт. При всяко стартиране на цикъл можете да отложите началото от 1 час до 12 часа.