Отваряне на врата

Има два начина да отворите вратата на Bob:

- Като издърпате прореза в горния десен ъгъл на вратата. 

- Чрез докосване, когато Bob е свързан към електрическата мрежа. С едно докосване на пръстите вратата се отваря автоматично.

За да се предотврати нежелано отваряне на вратата, сензорната функция е деактивирана:

- За няколко секунди след всяко затваряне на вратата.

- По време на цикъла на миене.

Информация

Можете да отворите практично вратата на вашия Bob с лакът, дори и с пълни ръце.