Таблица за периодична поддръжка

Оборудване

Честота

Поддръжка

Голям филтър за отпадъци

След всяко миене

Изхвърлете остатъците и изплакнете с чиста вода.

Филтри(сет)

Веднъж седмично или на всеки 10 цикъла

Вода + обезмаслител ; Четка с мек косъм

Нагревателен диск

Веднъж месечно или на всеки 30 цикъла

Обезмаслител + неабразивна гъба

Корпус, екран и бутони

Регулярно

Навлажнена кърпа

Не използвайте абразивни продукти, химически разтворители или силни почистващи препарати.