Звук – Светлина

Изберете менюто с настройки:

Изберете менюто за персонализиране:

Звук:

Боб ви предлага 6 различни звука, които можете да изберете с помощта на страничните бутони, след което да потвърдите избора си с помощта на основния бутон. Изберете желаната сила на звука: Ниска, Средна, Висока.

Светлина:

Bob ви предлага 7 различни LED цвята за вътрешността на резервоара, които можете да изберете с помощта на страничните бутони, след което да потвърдите избора си с главния бутон.

Променете езика на вашия Bob сред наличните.