Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Отваряне на вратата

chevron_right

Отворете вратата с функцията за отваряне на допир.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Пълнене на кошницата

chevron_right

Поставете съдовете си в кошницата.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Перилен препарат

chevron_right

Проверете за препарат.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Режим на пълнене

chevron_right

Ако сте в интегриран режим на резервоара, попълнете резервоара ръчно.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Затваряне на вратата

chevron_right

Затвори вратата.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Избор на цикъл

chevron_right

Изберете цикъла.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Цикъл

chevron_right

Боб стартира и измива вашите съдове.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Изсушаване

chevron_right

В края на цикъла вратата се отваря автоматично за естествено изсушаване.

Ежедневна употреба

Ежедневна употреба

Край на цикъла

chevron_right