Конфигурация

Конфигурация

Включете екрана

chevron_right

Екранът на BOB OS се включва автоматично веднага след включване на захранващия кабел.

Конфигурация

Конфигурация

Екранна навигация

chevron_right

Използвайте страничните бутони, за да се движите отляво надясно.

Конфигурация

Конфигурация

Екранна навигация

chevron_right

Централният бутон ви позволява да:

  • Валидирайте избор
  • Започнете цикъл
  • Пауза на цикъл
  • Включете Боб
Конфигурация

Конфигурация

Екранна навигация

chevron_right