Режими на пълнене

Режими на пълнене

Режими на пълнене

chevron_right

2 режима на пълнене: Ръчен или автоматичен

Режими на пълнене

Режими на пълнене

1/ Вграден резервоар

chevron_right
Режими на пълнене

Режими на пълнене

2/ Вход за вода

chevron_right

Автоматичен режим: Свържете маркуча за вход на водата (Bob Easywater) към гърба на вашия боб.

Режими на пълнене

Режими на пълнене

2/ Вътрешният вариант 1

chevron_right

Вариант 1, свържете другия край на маркуча (Bob Easywater) с водоснабдяване.

Режими на пълнене

Режими на пълнене

2/ Вътрешният вариант 2

chevron_right