Връзка с източване

Връзка с източване

Източване

chevron_right

Свържете маркуча за източване в задната част на вашия боб, като използвате скобата на маркуча.

Връзка с източване

Връзка с източване

Режими на източване

chevron_right

2 режима на източване на отпадни води

Връзка с източване

Връзка с източване

Дренажен сифон

chevron_right

Вариант 1: Плъзнете маркуча за източване в тръба за отпадни води.

Връзка с източване

Връзка с източване

В движение

chevron_right

Вариант 2: Поставете тръбата в мивката си.

Връзка с източване

Връзка с източване

В движение

chevron_right

Вариант 2: Поставете тръбата в мивката си.

Връзка с източване

Връзка с източване

В движение

chevron_right

или поставете маркуча в гърлото на туба. Минималният капацитет на контейнера е 5L.

Връзка с източване

Връзка с източване

В движение

chevron_right