Bob-tabs 

Bob-tabs

warning

Advarsel

Brug kun produkter, der er udviklet specielt til opvaskemaskiner. Brug ikke håndopvaskemiddel, da det kan beskadige Bob. Opvaskemidler er ætsende! Opbevar dem utilgængeligt for børn.

Bob-tabs er effektive og miljøvenlige. Dette vaskemiddel er udviklet til lange (lig med eller længere end 50 minutter) og især til hårdt vand (mere effektivt fra 40 °C).

Ved hver cyklus placeres en tab i den dertil beregnede fordybning, på indersiden af lågen uden at fjerne den vandopløselige film.

Video: Klik her

info

Information

Læg ikke gel, tabs, pulver eller andre væsker i Bob-kassetteåbningen.