Bobs Wi-Fi-status 

info

Information

Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis Bob allerede har været forbundet til Wi-Fi-netværket uden at blive slettet.

Du kan se status for din Bob.

Bob er forbundet med Wi-Fi og din kundekonto

 Bob er forbundet med Wi-Fi, men ikke din konto

Brug knappentil at deaktivere forbindelsen til Wi-Fi-netværket

Bob er ikke online

Brug knappen   til at aktivere forbindelsen til det Wi-Fi-netværk, som Bob allerede er forbundet til.