Filtre

 Regelmæssig, grundig vedligeholdelse vil holde din Bob kørende i mange år.

Filtersystemet har tre filtreringsniveauer :

  1. Hovedfilter i rustfrit stål.
  2. Filter til grovere affald.
  3. Mikrofilter.

1. Efter hver vask

Tag filtret til grovere affald ud ved hjælp af de to øskner. Smid affaldet i skraldespanden, skyl filtret under rindende vand, og sæt det på plads igen.

2. En gang om ugen eller for hver 10. cyklus

Trin 1

Lås mikrofilterenheden op ved at dreje den mod uret.

Trin 2

Tag filteret i rustfrit stål.

Trin 3

Skyl de 3 filtre i vand med en blød børste og et affedtningsprodukt.

Trin 4

Udskift filteret i rustfrit stål.

Trin 5

Sæt mikrofilterenheden på plads ved at dreje den med uret, indtil den låses på plads.

warning

Advarsel

Kør aldrig en cyklus uden et filter. Hvis dit mikrofilter er punkteret, skal du udskifte det.