Guide til fejlfinding

Fejlfindingstabel

Problem

Oprindelse

Løsninger

Cyklussen starter ikke.

Lågen er åben.

Luk lågen. Tjek, om der er noget, der forhindrer lågen i at lukke. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte kundeservice.

Cyklussen starter ikke.

Skærmen forbliver frosset, og knapperne reagerer ikke længere.

Tag stikket ud af Bob, sæt det i igen, og nulstil Bob i indstillingsmenuen.

Bob lyser ikke op.

Ledningen er forkert tilsluttet.

Tilslut ledningen igen i begge ender, og kontroller, at stikkontakten fungerer korrekt.

Bob lyser ikke op.

Der har været strømafbrydelse.

Afbryd alle andre apparater, der er tilsluttet det samme elektriske kredsløb som Bob, og slå strømmen til igen.

Vaskearmen drejer ikke.

Et element blokerer vaskearmens rotation under cyklussen. (Service, kniv, gaffel).

Før hver cyklus skal du kontrollere, at der ikke passerer noget gennem kurven.

Vaskearmen drejer ikke.

Vaskearmens ventilationsåbninger er blokeret.

Skru vaskearmen af, skyl den med vand, og sørg for, at alle åbninger er fri. Kontrollér, at filtrene er låst korrekt.

Dårlig vask.

Hvide mærker på service.

Det er spor af kalk: Kør en vedligeholdelsescyklus med en rock'n'roll-kassette oftere (hver 60. cyklus).

Dårlig vask.

Den valgte cyklus er ikke tilpasset snavs og type af service.

Vælg et mere intensivt program.

Dårlig vask.

Utilstrækkelig mængde vaskemiddel eller uegnet vaskemiddel

Tjek rengøringsmiddel. Vi anbefaler at bruge Bob-tabs.

Dårlig vask.

Servicen er ikke placeret korrekt, og Bob er overfyldt.

Undgå at dele af service rører hinanden.

Dårlig vask.

Filtrene er ikke rene eller ikke korrekt låst.

Fjern og rengør filtrene.

Dannelse af skum inde i maskinen under en cyklus.

Forkert valg eller overdosering af opvaskemiddel.

Brug de anbefalede doser. Brug et særligt opvaskemiddel. Hvis du bruger et forkert opvaskemiddel, bør du køre en eller flere cyklusser uden vaskemiddel for at skylle din Bob ordentligt.

Dannelse af skum inde i maskinen under en cyklus.

Snavs, der genererer skum.

Visse typer af snavs genererer mere eller mindre skum (f.eks. æggeblomme). Meget skum kan forhindre vaskearmen i at rotere. I dette tilfælde skal du stoppe din Bob og starte en ny cyklus.

Vandet løber ikke ud.

Bob er placeret for lavt i forhold til afløbet.

Placer Bob op til 1,20 m under afløbet.

Vandet løber ikke ud.

Afløbsrøret er bøjet.

Tjek afløbsrøret.

Vandet løber ikke ud.

Afløbspumpens udluftningshul er blokeret.

Vandet løber ikke ud.

Kontraventilen er blokeret af et fremmedlegeme.

Kontakt kundeservice.

Vandet bliver ikke varmt.

Varmelegemet er snavset

Rengør varmelegemet mindst 1 gang om måneden.

Væske under Bob.

Lækage på bagsiden af Bob

Kontrollér tilslutningerne: afløbsslange, vandtilførselsslange

Væske under Bob.

Utæthed ved lågen.

Kontrollér lågepakningens tilstand og placering. Noget forhindrer lågen i at lukke tæt. Lågen er ikke centreret, kontroller, at den sidder korrekt på maskinen.

Væske under Bob.

Maskinen flyder over.

Tanken har en kapacitet på 3,8 L og er overfyldt. Tøm din Bob, og fyld tanken op igen, indtil du hører bippet.

Væske under Bob.

Bobs hældning er på mere end 2 °.

Korriger hældningen ved at justere fødderne.

Bob vibrerer eller støjer.

Bobs nederste dæksel rører bordpladen.

Hæv Bob ved at justere de 4 fødder.

Touch-åbningen virker ikke.

Kommunikationsfejl mellem touch-elementet og din Bob

Træk stikket ud på Bob, og sæt det i igen/ Du kan stadig åbne lågen manuelt ved at trække i fordybningen.

Bob indikerer, at lågen er åben, når den faktisk er lukket.

Kommunikationsfejl.

Kontakt kundeservice.