Slet Wi-Fi

info

Information

Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis Bob er forbundet med dit W-iFi-netværk.

Vælg parametrene fra Bobs grænseflade.

Vælg menuen Wi-Fi.

Tryk på for at åbne menuen.

Klik på for at bekræfte dit valg.