Άλλα απορρυπαντικά

warning

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για το πλύσιμο των χεριών, το οποίο μπορεί να βλάψει τον Bob. Τα προϊόντα πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικά! Κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα προϊόντα πλυντηρίου πιάτων, όπως σκόνη ή τζελ 3 σε 1.

Διαθέσιμο βίντεο: Εδώ