Ήχος - Φωτισμός-Γλώσσα

Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις:

Επιλέξτε το μενού εξατομίκευση:

Μελωδία:

  • Μεταβείτε στην οθόνη με τη βοήθεια των κουμπιών.
  • Ο Bob σας προτείνει 6 διαφορετικές μελωδίες που μπορείτε να επιλέξετε με τη βοήθεια των πλαϊνών κουμπιών, και να επικυρώσετε την επιλογή σας με το κεντρικό κουμπί. 
  • Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου: Χαμηλή, Μέτρια, Δυνατή.

Φωτισμός :

  • Ο Bob σας προτείνει πολλά χρώματα LED για τον εσωτερικό θάλαμό του. 
  • Ο Bob σας προτείνει 7 διαφορετικά χρώματα που μπορείτε να επιλέξετε με τη βοήθεια των πλαϊνών κουμπιών, και να επικυρώσετε την επιλογή σας με το κεντρικό κουμπί.

Γλώσσα:

Αλλάξτε τη γλώσσα του Bob και επιλέξτε μια εκ των διαθέσιμων.