Οι ρυθμίσεις

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις, επιλέξτε τις από το κεντρικό καρουσέλ :

Εξατομικευμένοι κύκλοι πλύσης:

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να δημιουργήστε τα δικά σας, προγράμματα και να τα διαχειριστείτε ( τροποποίηση, προσθήκη στα αγαπημένα, διαγραφή).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια, τη θερμοκρασία και να επιλέξτε εικονίδιο. Μπορείτε να δημιουργήστε μέχρι 4 εξατομικευμένους κύκλους πλύσης.

Εξατομικεύστε τον Bob σας :

Από αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο και την ένταση, το χρώμα του φωτισμού, να προσθέσετε συγκεκριμένη εικόνα σε ένα κύκλο και να αλλάξετε τη γλώσσα.

Τρόπος τροφοδοσίας :

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο τροφοδοσίας νερού, με ενσωματωμένη δεξαμενή νερού ή με παροχή νερού. 

Εκκένωση :

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει την πλήρη αποστράγγιση του Bob σας (θάλαμος, δεξαμενή, σωλήνες). Αυτό είναι απαραίτητο όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το Bob για αρκετές εβδομάδες ή σε περίπτωση παγετού.

Μεταγενέστερος χρόνος εκκίνησης  :

Αυτή η οθόνη επιτρέπει την ενεργοποίηση εκκίνησης σε μεταγενέστερο χρόνο. Μπορείτε για κάθε εκκίνηση κύκλου πλύσης να την προγραμματίσετε για μετά από μία έως 12 ώρες.

Γενικό μενού :

Αυτή η οθόνη επιτρέπει την πρόσβαση στις επόμενες οθόνες.

Bob OS :

Από αυτή την οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του Bob καθώς και το μοναδικό αναγνωριστικό MAC του Bob σας (για τον συγχρονισμό με τον λογαριασμό σας Daan Tech).

Από αυτή την οθόνη μπορείτε επίσης να κάνετε τις ενημερώσεις, όταν αυτές είναι διαθέσιμες, υπάρχει ειδοποίηση με παστίλια.

Οδηγίες :

Αυτή η οθόνη επιτρέπει μέσω κωδικού QR, την πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης. 

Πληροφορία :

Αυτή η οθόνη σάς επιτρέπει να βλέπετε την εξοικονόμηση νερού που έχετε πραγματοποιήσει από την έναρξη του πρώτου σας κύκλου με το Bob καθώς και τον μετρητή χρήσης σε ώρες λειτουργίας.

Επαναφορά :

Αυτή η οθόνη σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από το Bob και να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αυτή η ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη.