Παραμετροποίηση του Bob σας

Παραμετροποίηση του Bob σας

Πριν την πρώτη χρήση του Bob, θα πρέπει να τον ρυθμίσετε

Βήμα 1

Για πλοήγηση στην οθόνη χρησιμοποιήστε τα πλαϊνά κουμπιά και στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κεντρικό κουμπί.

Βήμα 2

Επιλέξτε τη γλώσσα.

Βήμα 3

Αποδεχτείτε τους γενικούς όρους χρήσης (Οι Γενικοί Όροι Χρήσης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.daan.tech).

Βήμα 4

Επιλέξτε τον τρόπο γεμίσματος.

Βήμα 5

Επιλέξτε την μελωδία και την ένταση του ήχου.

Βήμα 6

Επιλέξτε το χρώμα του φωτισμού.