Περιοδικός πίνακας συντήρησης

Συντήρηση

Περιοδικότητα

Υλικό

Φίλτρο μεγάλων απορριμμάτων

Μετά από κάθε πλύση

Βάλτε τα υπολείμματα στα σκουπίδια και ξεπλύνετε με καθαρό νερό

Φίλτρα (στο σύνολο)

1 φορά την εβδομάδα ή σε κάθε 10 πλύσεις

Νερό + προϊόν απολίπανσης Βούρτσα με μαλακές τρίχες

Δίσκος θέρμανσης

1 φορά το μήνα ή σε κάθε 30 πλύσεις

Μη λειαντικό σφουγγάρι Απολιπαντικό

Κάλυμμα, οθόνη και κουμπιά

Συχνά

Υγρό πανάκι

warning

Προσοχή

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, χημικούς διαλύτες ή ισχυρά απορρυπαντικά.