Πίνακας επίλυσης προβλημάτων

Πίνακας επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα

Προέλευση

Λύση

Δεν ξεκινάει ο κύκλος.

Η πόρτα είναι ανοιχτή.

Κλείστε την πόρτα. Ελέγξτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει το κλείσιμό της. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

Δεν ξεκινάει ο κύκλος.

Η οθόνη παραμένει παγωμένη, τα κουμπιά δεν ανταποκρίνονται.

Αποσυνδέστε και συνδέστε εκ νέου τον Bob, και στη συνέχεια επαναφέρετε τις ρυθμίσεις από το αντίστοιχο μενού. 

Ο Bob δεν ανάβει.

Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. 

Συνδέστε εκ νέου το καλώδιο και από τις δύο πλευρές. Ελέγξτε τη λειτουργία της πρίζας. 

Ο Bob δεν ανάβει.

Ο διακόπτης κυκλώματος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης έχει ενεργοποιηθεί.

Αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα με τον Bob. Επαναφέρετε τον διακόπτη.

Ο βραχίονας πλύσης δεν περιστρέφεται.

Κάποιο στοιχείο εμποδίζει την περιστροφή του βραχίονα πλύσης κατά τη διάρκεια του κύκλου. (Μέρος κάποιου σκεύους, μαχαίρι, πιροὐνι).

Ελέγξτε πριν από κάθε κύκλο ότι δεν ξεπερνά τίποτα από το καλάθι.

Ο βραχίονας πλύσης δεν περιστρέφεται.

Οι αεραγωγοί του βραχίονα πλύσης είναι φραγμένοι.

Ξεβιδώστε τον βραχίονα πλύσης και περάστε τον κάτω από τρεχούμενο νερό, ελέγχοντας ότι κάθε είσοδος είναι ξεμπλοκαρισμένη. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι σωστά κλειδωμένα.

Κακό πλύσιμο.

Το πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί δεν είναι κατάλληλος για τη βρωμιά και τον τύπο των πιάτων.

Επιλέξτε ένα πιο εντατικό πρόγραμμα.

Κακό πλύσιμο.

Ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού ή ακατάλληλο απορρυπαντικό

Ελέγξτε την ποσότητα του απορρυπαντικού. Συνιστούμε τη χρήση των δισκίων Bob.

Κακό πλύσιμο.

Τα πιάτα δεν τοποθετήθηκαν σωστά. Ο Bob είναι υπερφορτωμένος.

Προσέξτε την επαφή των σκευών.

Κακό πλύσιμο.

Τα φίλτρα δεν είναι καθαρά ή δεν έχουν κλειδώσει σωστά.

Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε τα φίλτρα.

Δημιουργία αφρού μέσα στον θάλαμο κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.

Λανθασμένη επιλογή ή υπερβολική δόση απορρυπαντικού.

Χρησιμοποιήστε τις συνιστώμενες δόσεις. Χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Εάν κάνετε λάθος, εκτελέστε έναν ή περισσότερους κύκλους χωρίς απορρυπαντικό για να ξεπλύνετε σωστά το Bob σας.

Δημιουργία αφρού μέσα στον θάλαμο κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.

Ακαθαρσίες που δημιουργούν αφρό.

Ορισμένες βρωμιές μπορεί να δημιουργήσουν λίγο ή πολύ αφρό (παράδειγμα: κρόκος αυγού). Μια σημαντική παρουσία αφρού μπορεί να αποτρέψει την περιστροφή του βραχίονα. Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε τον Bob σας και ξεκινήστε έναν νέο κύκλο.

Το νερό δεν στραγγίζει.

Ο Bob έχει τοποθετηθεί πολύ χαμηλά σε σχέση με το σημείο εκκένωσης. 

Τοποθετήστε τον Bob μέχρι το πολύ 1,20 μ. κἀτω από το σημείο εκκένωσης.

Το νερό δεν στραγγίζει.

Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι διπλωμένος.

Ελέγξτε το σωλήνα αποστράγγισης.

Το νερό δεν στραγγίζει.

Η οπή εξαερισμού της αντλίας αποστράγγισης είναι βουλωμένη.

Το νερό δεν στραγγίζει.

Έχει φράξει η βαλβίδα αντεπιστροφής από ξένο σώμα.

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. 

Το νερό δεν θερμαίνεται.

Ο δίσκος θέρμανσης είναι βρώμικος

Καθαρίζετε το δίσκο θέρμανσης τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Υγρά κάτω από τον Bob.

Διαρροή στο πίσω μέρος τουBob

Ελέγξτε τις συνδέσεις: σωλήνας αποστράγγισης, σωλήνας εισαγωγής νερού

Υγρά κάτω από τον Bob.

Διαρροή από την πόρτα.

Ελέγξτε την κατάσταση και τη θέση του λάστχου της πόρτας. Κάτι εμποδίζει το κλείσιμο της πόρτας. Η πόρτα είναι στραβή, ελέγξτε την ευθυγράμμιση με το θάλαμο. 

Υγρά κάτω από τον Bob.

Η δεξαμενή ξεχειλίζει.

Το ρεζερβουάρ έχει γεμίσει πέρα ​​από τη χωρητικότητα των 3,8 λίτρων. Αδειάστε τον Bob σας και γεμίστε ξανά τη δεξαμενή μέχρι να ακούσετε το ηχητικό σήμα.

Υγρά κάτω από τον Bob.

Η κλίση του Bob είναι μεγαλύτερη από 2 μοίρες.

Διορθώστε την κλίση ρυθμίζοντας τα ποδαράκια.

Ο Bob δονείται ή κάνει θόρυβο.

Το κάτω κάλυμμα του Bob ακουμπάει στον επιφάνεια εργασίας.

Σηκώστε τον Bob ρυθμίζοντας τα 4 ποδαράκια.

Το άνοιγμα αφής δεν δουλεύει.

Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του στοιχείου αφής και του Bob σας

Αποσυνδέστε και  συνδέεστε εκ νέου τον Bob / Το χειροκίνητο άνοιγμα παραμένει δυνατό τραβώντας την πόρτα στην εγκοπή.

Ο Bob εμφανίζει ανοιχτή την πόρτα ακόμα και όταν αυτή είναι κλειστή. 

Σφάλμα επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.