Στοιχεία

Στοιχεία

E-mail : service@cookinghellas.gr

Τηλέφωνο : 0030 210  6199378

Ιστότοπος: https://www.cookinghellas.gr/

Όλα τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για 11 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του Bob. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με ένα εξάρτημα, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής του Bob σας είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στον ιστότοπο εξυπηρέτησης πελατών ή/και επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

Εάν πρέπει να μεταφέρετε ή στείλετε τον Bob σας για επισκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

  1. Αδειάστε το Bob σας με τον κύκλο αποστράγγισης (μενού Ρυθμίσεις > Αποστράγγιση ) και / ή αποσυνδέστε τον Bob και γυρίστε το ανάποδα πάνω από έναν νεροχύτη για να στραγγίξει το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή.
  2. Καθαρίστε τα φίλτρα με καθαρό τρεχούμενο νερό καθώς και το εσωτερικό του θαλάμου χρησιμοποιώντας ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
  3. Καλύψτε την έξοδο αποστράγγισης και την είσοδο νερού στην πλάτη του Bob με απορροφητικό χαρτί.
  4. Προσοχή, μην τυλίξετε τον Bob με πλαστικό για να αποτρέψετε την καταστροφή των ηλεκτρονικών από την υγρασία. 
  5. Τοποθετήστε τον Bob στο αρχικό του κουτί με τις παρεχόμενες προστασίες.
  6. Κολλήστε καλά τα άνω και κάτω πτερύγια του χαρτονιού.