Τα φίλτρα

Η τακτική και προσεχτική συντήρηση θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε το Bob σας για πολλά χρόνια.

Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από τρία επίπεδα φιλτραρίσματος :

  1. Κύριο φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.
  2. Φίλτρο μεγάλων απορριμμάτων.
  3. Μικρο-φίλτρο.

1. Μετά από κάθε πλύση 

Συλλέξτε το φίλτρο μεγάλων απορριμμάτων χρησιμοποιώντας τα δύο αυτιά του

Πετάξτε τα απόβλητα στα σκουπίδια, περάστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο καθαρό νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

2. Μια φορά την εβδομάδα ή κάθε 10 πλύσεις 

Βήμα 1

Ξεκουμπώστε το μικροφίλτρο στρέφοντάς το αριστερόστροφα.

Βήμα 2

Συλλέξτε το φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Βήμα 3

Ξεβγάλετε τα 3 φἰλτρα σε τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες και ένα προϊόν απολίπανσης.

Βήμα 4

Τοποθετήστε το φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Βήμα 5

Τοποθετήστε το μικρο-φίλτρο περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

warning

Προσοχή

Ποτέ μην εκτελείτε έναν κύκλο πλύσης χωρίς φίλτρο. Εάν το μικροφίλτρο σας έχει τρυπήσει, αντικαταστήστε το.