Το κουβούκλιο του Bob

info

Πληροφορία

Η τακτική και προσεχτική συντήρηση θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε το Bob σας για πολλά χρόνια

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του Bob, αρκεί ένα απλό υγρό πανί!