Βραχίονας πλύσης

info

Πληροφορία

Η τακτική και προσεχτική συντήρηση θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιείτε το Bob σας για πολλά χρόνια.

Βήμα 1

Για να αφαιρέσετε τον βραχίονα πλύσης, ξεβιδώστε τον δακτύλιο στη βάση του βραχίονα.

Βήμα 2

Πλύνετε τον βραχίονα πλύσης κάτω από νερό, καθαρίζοντας τυχόν υπολείμματα τροφής από τα ακροφύσια πλύσης.

Βήμα 3

Τοποθετήστε το στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει την περιστροφή του.