Εγκατάστση

Εγκατάστση

Αποσυσκευασία

chevron_right

Ανοίξτε το κουτί.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Αποσυσκευασία

chevron_right

Ανοίξτε την πόρτα του Bob χρησιμοποιώντας τη λαβή πάνω δεξιά.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Αποσυσκευασία

chevron_right

Ιχνη υγρασίας μπορεί να παραμείνουν στην εσωτερική επιφάνεια μετά από τους ποιοτικούς ελέγχους του Bob.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Αποσυσκευασία

chevron_right

Συλλέξτε τα αξεσουάρ από το Bob σας.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Τοποθέτηση

chevron_right

Τοποθετήστε τον Bob πάνω σε πάγκο εργασίας.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Τοποθέτηση

chevron_right

Τοποθετήστε τον Bob κάτω από πάγκο εργασίας.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Τοποθέτηση

chevron_right

Τοποθετήστε τον Bob πάνω σε ράφι, το οποίο θα αντέχει ελάχιστο βάρος 25 κιλών.

Εγκατάστση

Εγκατάστση

Τοποθέτηση

chevron_right