Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Άνοιγμα της πόρτας

chevron_right

Ανοίξτε την πόρτα με τη λειτουργία ανοίγματος αφής.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Γέμισμα του καλαθιού

chevron_right

Τοποθετήστε τα σερβίτισια σας στο καλάθι.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Απορρυπαντικὀ

chevron_right

Ελέγξτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Τρόπος γεμίσματος

chevron_right

Εάν χρησιμοποιείται την ενσωματωμένη δεξαμενη, γεμίστε την χειροκίνητα με νερό.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Κλείσιμο πόρτας

chevron_right

Κλείστε την πόρτα.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Επιλογή κύκλου πλύσης

chevron_right

Επιλέξτε τον κύκλο πλύσης.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Κύκλος πλύσης

chevron_right

Ο Bob ξεκινά να πλένει τα σερβίτισα σας.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Στέγνωμα

chevron_right

Στο τέλος του κύκλου πλύσης, η πόρτα ανοίγει αυτόματα για φυσικό στέγνωμα.

Καθημερινή χρήση

Καθημερινή χρήση

Τέλος του κύκλου πλύσης

chevron_right