Οικο-συμπαγἠς

Οικο-συμπαγἠς

Διαστάσεις

chevron_right
Διαστάσεις

10,9 κιλά - 24 λίβρες.

Οικο-συμπαγἠς

Οικο-συμπαγἠς

Κατανάλωση νερού

chevron_right

Ο Bob καταναλώνει 5 φορές λιγότερο νερό από το πλύσιμο στο χέρι.

Οικο-συμπαγἠς

Οικο-συμπαγἠς

Κατανάλωση ρεύματος

chevron_right
Κατανάλωση ρεύματος

Ο Bob καταναλώνει μεταξύ 0,23 και 0,48 kWh.

Οικο-συμπαγἠς

Οικο-συμπαγἠς

Ανακυκλώσιμα υλικά

chevron_right
Ανακυκλώσιμα υλικά

Ο Bob είναι κατασκευασμένος από 65% ανακυκλωμένα υλικά.

Οικο-συμπαγἠς

Οικο-συμπαγἠς

Επισκευασιμότητα

chevron_right