Ρύθμιση

Ρύθμιση

Ενεργοποίηση της οθόνης

chevron_right

Η οθόνη του λειτουργικού συστήματος του Bob ενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας.

Ρύθμιση

Ρύθμιση

Πλοήγηση

chevron_right

Χρησιμοποιήστε τα πλαϊνά κουμπιά για πλοήγηση από αριστερά προς τα δεξιά.

Ρύθμιση

Ρύθμιση

Πλοήγηση

chevron_right

"Το κεντρικό κουμπί επιτρέπει:

  • Την επικύρωση μιας επιλογής
  • Την έναρξη ενός κύκλου
  • Την παύση ενός κύκλου
  • Την ενεργοποίηση του Bob"
Ρύθμιση

Ρύθμιση

Πλοήγηση

chevron_right