Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Αποστράγγιση

chevron_right

Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης στο πίσω μέρος του Bob με τη βοήθεια του σφικτήρα.

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Τρόποι εκκένωσης

chevron_right

2 πιθανοί τρόποι εκκένωσης του νερού.

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σιφόνι αποχέτευσης

chevron_right

1ος τρόπος: τοποθετήστε το σωλήνα μέσα στο σιφόνι αποχετεύσης.

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σε κίνηση

chevron_right

2ος τρόπος: τοποθετήστε το σωλήνα στο νιπτήρα.

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σε κίνηση

chevron_right

2ος τρόπος: τοποθετήστε το σωλήνα στο νιπτήρα.

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σε κίνηση

chevron_right

ή τοποθετήστε το σωλήνα σε μπιτόνι. Η ελάχιστη χωρητικότητά του πρέπει να είναι 5 λίτρα.

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σὐνδεση αποχέτευσης

Σε κίνηση

chevron_right