Anpassade cykler 

1

Del 1 av 2

Hur skapar jag en personlig cykel ?

Med Bob kan du skapa egna cykler som passar dina behov och optimera diskningen så att den passar din disk.

Steg 1

Välj menyn Inställningar.

Steg 2

Välj cykler.

Steg 3

Välj skapa min cykel.

När du skapar en cykel har du 3 parametrar att välja mellan:

  1. Cykelns varaktighet (exklusive torkning).
  2. Den högsta temperatur som uppnåtts under cykeln.
  3. En symbol för att illustrera din anpassade cykel.

1. Cykelns varaktighet (exklusive torkning) :

Använd knapparna och för att välja varaktighet från 20 till 120 minuter.

Klicka på huvudknappen för att välja.

Klicka på knappen för att bekräfta.

2. Den högsta temperatur som uppnåtts under cykeln :

Använd knapparna och för att välja temperatur mellan 30 °C och 70 °.

Klicka på huvudknappen för att välja.

Klicka på knappen för att bekräfta.

3. En symbol för att illustrera din anpassade cykel :

  1. När du har valt de 3 parametrarna, bekräfta att du skapat din cykel med knappenELLER väljför att återgå till menyn Cykler.
warning

Varning

Daan Tech kan inte garantera diskresultatet för en anpassad cykel.

  1. När de 3 parametrarna har valts, bekräfta att du skapat din cykel. Du kan skapa upp till 4 anpassade cykler.
  2. När du har nått detta nummer måste du ta bort en cykel för att skapa en ny.
2

Del 2 av 2

Välj Hantera mina cykler

: ändra en cykel

: favoritmarkera en cykel

: ta bort en cykel

Tips:

Du kan till exempel skapa en 40-minuterscykel vid 60 °C för din specifika disk. Om du har ömtålig disk, välj en längre tid (cirka 90 minuter) men en lägre temperatur (t.ex. 50 °C).

Om 20 minuter inte passar dig kan du förlänga disktiden. Det är upp till dig att hitta den cykel som passar dig bäst.