Bobs WI-FI-status 

info

Information

Detta alternativ är endast tillgängligt om Bob redan har varit ansluten till Wi-Fi-nätverket utan att detta ha raderats.

Du kan läsa statusen för din Bob.

Bob är ansluten till Wi-Fi och till ditt kundkonto.

Bob är ansluten till Wi-Fi men inte till ditt konto.

Använd knappenför att avaktivera anslutningen till Wi-Fi -nätverket.

Bob är inte ansluten.

Använd knappen    för att aktivera anslutningen till det Wi-Fi-nätverk som Bob redan har anslutits till.