Cykler 

Gränssnittet

 1. Titel.
 2. Symbol för vattenförsörjningssätt: Integrerad tank eller vattenintag.
 3. Wi-Fi-symbol aktiv / icke aktiv.
 4. Skärmsymbol.
 5. Ytterligare information.
 6. Bob-kassett-symbol med antal återstående cykler.

 1. Vänsterknapp: vänsternavigering.
 2. Mittnapp:
 • Väck Bob.
 • Starta en cykel.
 • Pausa en cykel.
 • Bekräfta ett val.
 • Gå in i menyn.
 1. Högerknapp: högernavigering.

Bobs cykler

Bob erbjuder cykler för olika användningsområden:

 • Tid på dagen.
 • Typ av porslin.
 • Grad av nedsmutsning.
 • Tid och temperatur.

Använd tabellen som en vägledning för att förstå vilken cykel du ska använda och när:

Cykelns namn

Varaktighet

Vattenförbrukning (L)

Grad av nedsmutsning

Exempel på användning

Energiförbrukning (KWH)

Glas

15 minuter

1,9 L

* * icke torkade glas och kopp

diskning 65 °C varmsköljning 65 °C torkning 70°C

0,23 kWh

Express

20 minuter

2,9L

* * lite smutsig och inte torkad

diskning 70 °C varmsköljning 65 °C torkning 65 °C

0,26 kWh

Dagligen

50 min

3,8 L

* * smutsig och inte torkad

fördiskning 65 °C diskning 40 °C varmsköljning 65 °C torkning 65 °C

0,35 kWh

Intensiv

91 min

3,8 L

* * * * * livsmedel som tillagats direkt på tallrikarna i samband med matlagning

fördiskning 68 °C diskning 40 °C varmsköljning 65 °C torkning 70 °C

0,48 kWh

Eco

180 minuter

3,8 L

* * * * lunch eller middag

Fördiskning 50 °C diskning 40 °C varmsköljning 65 °C torkning 65 °C

0,45 kWh

Skalan i * (från 2 till 5) motsvarar olika grader av smutsighet.