Diskarm 

Diskarm 

info

Information

Regelbundet och noggrant underhåll håller din Bob igång i många år.

Steg 1

För att ta bort sprutarmen, skruva loss ringen vid sprutarmens bas.

Steg 2

Tvätta diskarmen under rinnande vatten och ta bort eventuella matrester från tvättmunstyckena.

Steg 3

Sätt tillbaka den på plats och kontrollera att det inte finns några hinder för dess rotation.