Filter 

Regelbundet och noggrant underhåll håller din Bob igång i många år. Filtersystemet har tre filtreringsnivåer :

  1. Huvudfilter i rostfritt stål.
  2. Filter för stort avfall.
  3. Mikrofilter.

1. Efter varje diskning

Ta ut filtret för stort avfall med hjälp av dess två handtag. Släng avfallet i soptunnan, skölj filtret för stort avfall med rent vatten och sätt tillbaka det på plats.

2. En gång i veckan eller var 10:e cykel

Steg 1

Lås upp mikrofilterenheten genom att vrida den moturs.

Steg 2

Ta ut filtret av rostfritt stål.

Steg 3

Skölj de 3 filtren under vatten med en mjuk borste och ett avfettningsmedel.

Steg 4

Sätt tillbaka filtret av rostfritt stål.

Steg 5

Sätt tillbaka mikrofilterenheten genom att vrida den medurs tills den låses på plats.

warning

Varning

Starta aldrig en cykel utan filter. Om det är hål i mikrofiltret, byt ut det.