Kontakt

E-post: sav@daan.tech

Telefon: 02 51 31 12 26

Service efter försäljning: www.sav.daan.tech

Alla komponenter kommer att vara tillgängliga i 11 år efter Bobs inköpsdatum. Om du har problem med en komponent finns all information du behöver om hur din Bob kan repareras online på vår webbplats för eftermarknad och/eller genom att kontakta kundtjänsten.

VIKTIGT :

Om du behöver transportera eller skicka din Bob för reparation, följ proceduren nedan:

  1. Töm din Bob med hjälp av tömningscykeln (menyn Inställningar > Tömning ) och/eller koppla ur Bob och vänd den upp och ner över ett handfat för att tömma tanken på kvarvarande vatten.
  2. Rengör filtren med rent vatten och tankens insida med en icke-slipande svamp.
  3. Täpp till avloppsutloppet och vattenintaget på baksidan av Bob med hushållspapper.
  4. Varning: Slå inte in Bob i plast för att undvika att fukt skadar elektroniken.
  5. Placera Bob i sin originallåda med de medföljande skyddsdelarna.
  6. Tejpa fast de övre och undre pappflikarna ordentligt.