Länka Bob till kundkontot

info

Information

Detta alternativ är endast tillgängligt om Bob är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

Kontrollera att du har ett kundkonto hos Daan Tech. Detta konto skapas automatiskt när beställningen görs på vår webbplats. Om det inte finns något, skapa ett kundkonto. 

Välj parametrarna från Bobs gränssnitt.

Välj menyn Wi-Fi.

Tryck på för att öppna menyn.

Din Bob har en unik MAC-identifierare i formen 00:00:00:00:00:00:00

Logga in på ditt Daan Tech-konto och gå till avsnittet: Hantera min Bob.

Ange det MAC-nummer som visas på Bobs skärm och klicka på OK.

För att slutföra kopplingen mellan Bob och ditt kundkonto måste du validera din e-postadress på Bob med hjälp av mittknappen .

Din Bob är nu länkad till ditt Daan Tech-konto. Du kan uppdatera webbsidan.