Parametrarna 

För att komma åt parametrarna, välj skärmen Parametrar från huvudpanelen :

Anpassade cykler :

På denna skärm kan du skapa dina cykler och sedan hantera dem (ändra, märka som favoriter och radera). Du kan ställa in tid, temperatur och välja en symbol. Du kan skapa upp till 4 anpassade cykler.

Anpassa din Bob :

Med den här menyn kan du ändra ljud och volym, ljusets färg, lägga till en personlig bild under en cykel och ändra språk.

Vattenförsörjningssätt :

På denna skärm kan du välja vattenförsörjningssätt, via den inbyggda behållaren eller via vatteninloppet.

Tömning :

På den här skärmen kan du tömma din Bob helt (tank, reservoar, rör). Detta är viktigt om du inte ska använda Bob på flera veckor, eller om det är frost.

Underhållscykel :

Denna skärm används för att starta en underhållscykel med en rock'n'roll-kassett.

Allmän meny :

Denna skärm ger dig tillgång till följande skärmar.

Bob-OS :

Denna skärm visar din version av operativsystemet Bob-OS, samt den unika MAC-identifieringen för din Bob (för att synkronisera den med ditt Daan Tech-konto).

Du kan också utföra alla tillgängliga uppdateringar, allt efter behov, som anges med en punkt.

Meddelande :

Denna skärm tar dig till QR-koden för användarhandboken.

Information :

Den här skärmen visar dina vattenbesparingar sedan starten av din första cykel med Bob, samt förbrukningsmätaren i drifttimmar.

Återställning :

På den här skärmen kan du radera alla uppgifter på din Bob och återställa fabriksinställningarna.

Denna åtgärd är oåterkallelig.

Fördröjd start :

På denna skärm kan du aktivera den fördröjda starten.

I början av varje cykel kan du skjuta upp starten med mellan 1 timme och 12 timmar.

Wi-Fi :

Denna skärm används för att ansluta/koppla bort Bob till/från WI-FI och till/från kundkontot.