Radera Wi-Fi

info

Information

Detta alternativ är endast tillgängligt om Bob är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

Välj parametrarna från Bobs gränssnitt.

Välj menyn Wi-Fi.

Tryck på för att öppna menyn.

Klicka på för att bekräfta ditt val.