UV-C-cykel - tillval

UV-C-cykel

Om du har UV-C-tillvalet rengör Bob systematiskt din disk och dina vardagsföremål med hjälp av UV-C-strålar. UV-C-cykeln (20 min eller 60 min) torrengör endast de ytor som utsätts för ultravioletta strålar av typ C.

  1. UV-C.
  2. Sida som exponeras för UV-C-strålar.
  3. Föremål som ska rengöras.
  4. Oexponerad sida.

Om dina föremål har komplexa former måste du köra flera cykler i rad och vända föremålet mellan cyklerna för att exponera alla sidor för UV-C.

För att garantera säkerheten vid användning av UV-C-rengöringscykeln stänger Bob automatiskt och omedelbart av UV-C om dörren öppnas.

Dessutom är dörrfönstret laddat med en tillsats som filtrerar bort UV-C-strålar, så att endast synligt ljus släpps igenom.

Cykeln avslutas med att dörren öppnas och en akustisk signal avges.

warning

Varning

Bob är inte en medicinteknisk produkt och är inte avsedd att användas som sterilisator. Daan Tech kan inte hållas ansvarig för konsekvenserna av olämplig användning.