Konfiguration

Konfiguration

Inkoppling av skärm

chevron_right

Bob OS-skärmen tänds automatiskt så snart strömkabeln är inkopplad.

Konfiguration

Konfiguration

Navigering på skärmen

chevron_right

Använd sidoknapparna för att navigera från vänster till höger.

Konfiguration

Konfiguration

Navigering på skärmen

chevron_right

Använd mittknappen för att :

  • Bekräfta ett val
  • Starta en cykel
  • Pausa en cykel
  • Väcka Bob
Konfiguration

Konfiguration

Navigering på skärmen

chevron_right