Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

chevron_right

Flera diskmedel kan användas med Bob.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-kassett

chevron_right
Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-kassett

chevron_right

För att installera en Bob-kassett, ta bort plastfolien och ta bort säkerhetspluggarna. Behåll dem.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-kassett

chevron_right

Öppna luckan under dörren genom att dra i den.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-kassett

chevron_right

Sätt i Bob-kassetten tills den klickar på plats.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-kassett

chevron_right

Varje Bob-kassett motsvarar 30 diskcykler. Antalet återstående cykler visas på Bobs skärm.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-tablett

chevron_right
Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bob-tablett

chevron_right

Efter varje cykel placeras tabletten i det avsedda utrymmet utan att den vattenlösliga folien avlägsnas.

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Andra tvätt- och rengöringsmedel

chevron_right