Bob-kassette

  Bob-kassette

warning

Advarsel

Brug kun produkter, der er udviklet specielt til opvaskemaskiner. Brug ikke håndopvaskemiddel, da det kan beskadige Bob. Opvaskemidler er ætsende! Opbevar dem utilgængeligt for børn.

Daan Tech har udviklet Bob-kassetten.

Et effektivt doseringssystem til opvaskemaskiner, der erstatter alle konventionelle produkter og giver dig mulighed for at styre tilførslen af dem under cyklussen.

Brug af Bob-kassetten er ikke obligatorisk.

Vi anbefaler dog, at en kassettespole forbliver isat, selv når den er tom.

Sådan installerer du din Bob-kassette :

  • Fjern plastikfilmen.
  • Fjern de to røde sikkerhedspropper, og gem dem.

  • Åbn rummet under lågen ved at trække i det.

  • Sæt kassetten i, indtil den klikker i indsætningsretningen, med teksten i læseretningen.

⇨ Produktet doseres automatisk i løbet af de næste 30 cyklusser.

⇨ Antallet af resterende doser i kassetten vises øverst til venstre på skærmen.

Træk kraftigt i fordybningen for at fjerne kassetten.

info

Information

Læg ikke gel, tabs, pulver eller andre væsker i Bob-kassetteåbningen.

error

Fare

Produkterne kan forårsage hudforbrændinger og alvorlige øjenskader. Opbevares utilgængeligt for børn. Ved indtagelse: Skyl munden, fremkald ikke opkastning. I tilfælde af hudkontakt: Tag straks tøj af, som har fået produktet på.

Skyl huden med vand i flere minutter. I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis offeret bruger dem, og fortsæt med at skylle, hvis de let kan fjernes. Ring straks til GIFTLINJEN eller en læge. Opbevar beholderen eller etiketten tilgængeligt.

Rum 1 

Rum 2

Funktion

Vaskeprodukt (130 ml / 30 doser) Effektivt i korte cyklusser. Koncentreret formel til blødt til hårdt vand, EDTA-fri, fosfatfri, klorfri. Indeholder mineralsalte og kraftige binde- og dispergeringsmidler: affedter og fjerner snavs (NATRIUMHYDROXID og ETIDRONSYRE). Fødevarekontakt (dekret af 08/09/1999 ændret ved dekret af 19/12/2013). UFI: 9AD7-407V-T002-0TTS. Produktkode: 2671-035-1

Vaske- og skyllemiddel med enzymer (30 ml / 30 doser) Skyllemiddel og saltfunktion medfølger. Giver glans, fjerner fedtrester, renser og opfrisker. 

Indhold

Mindre end 5 % af: phosphonat og polycarboxylater.

Mindre end 5 % af: ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, polycarboxylater, enzymer, phosphonater, duftstoffer.

warning

Advarsel

Fødevarekontakt: (dekret af 08/09/1999 ændret ved dekret af 19/12/2023) UFI: 9AD7-407V-T002-OTTS.