Άνοιγμα της πόρτας

Για να ανοίξετε την πόρτα του Bob, υπάρχουν δύο τρόποι:

  • Με τη χρήση της λαβής πάνω δεξιά στην πόρτα. Ἀνοιγμα πόρτας
  • Με την αφή όταν ο Bob είναι συνδεδεμένος. Με το άγγιγμα των δαχτύλων, η πόρτα ανοίγει αυτόματα.

Για την αποφυγή ανεπιθύμητων ανοίγματος της πόρτας, η λειτουργία αφής απενεργοποιείται:

  • Για λίγα δευτερόλεπτα μετά από κάθε κλείσιμο της πόρτας. 
  • Κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
info

Πληροφορία

Πρακτικό, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του Bob ακόμα και με γεμάτα χέρια, με την χρήση του αγκώνα σας.