Bob-tablett 

Bob-tablett

warning

Varning

Använd endast produkter som är särskilt avsedda för diskmaskiner. Använd inte handdiskmedel, eftersom det kan skada Bob. Produkter avsedda för diskmaskiner är frätande! Förvara dem utom räckhåll för barn.

Bob-tabletten är effektiv och miljövänlig. Detta diskmedel har utformats för långa cykler (lika med eller längre än 50 minuter) och i synnerhet för hårt vatten (effektivare från 40 °C).

Efter varje cykel ska tabletten placeras i det utrymme som är avsett till detta som finns på insidan av dörren utan att den vattenlösliga folien avlägsnas.

Video tillgänglig : Klicka här

info

Information

Lägg inte gel, tabletter, pulver eller andra vätskor i Bob-kassettfacket.