Underhållscykeln

1

Del 1 av 2

Periodiskt underhållsschema

Underhåll

Frekvens

Material

Filter för stort avfall

Efter varje diskning

Släng resterna i papperskorgen och skölj med rent vatten

Filter (uppsättning)

en gång i veckan eller var 10:e cykel

Vatten + avfettningsmedel Mjuk borste

Värmeskiva

en gång i månaden eller var 30:e cykel

Icke-slipande svamp Avfettningsmedel

Rör och innerbehållare

Var 3:e månad eller 90 cykler

Använd Rock'n'Roll-kassetten

Beklädnad, skärm och knappar

Regelbundet

Fuktig trasa

warning

Varning

Använd inte slipande produkter, kemiska lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

2

Del 2 av 2

Underhållscykeln

För att disken ska bli perfekt är underhåll viktigt. Se till att rengöra Bob var 3:e månad eller var 90:e cykel med rock'n'roll-kassetten.

Cykeln varar i 60 minuter, rengör noggrant och tar bort kalkavlagringar :

  1. Pumpar, tvättarmar, slangar, korg... Allt innehåll i kassetten frigörs under underhållscykeln.
  2. Varje rock'n'roll-kassett är en engångskassett (allt innehåll används under rock'n'roll-cykeln).
  3. Ta bort all disk inuti Bob.
  4. Rengör filtren och sätt sedan in dem på plats igen.
  5. Sätt i rock'nroll-kassetten i din Bob. Starta underhållscykeln från inställningsmenyn.

Fack 1

Fack 2 

Funktion

Rengöringsmedel för Bob (30 ml / 1 dos) För underhåll av rör, slangar och pumpar. UFI: 9AD7-407V-T002-0TTS. Produktkod: 2671-035-1.

Underhållsprodukt för Bob (kapacitet 130 ml / 1 dos) Koncentrerad formel som rengör din Bob grundligt och eliminerar kalkavlagringar för att förhindra skador, vilket förbättrar livslängden på din Bob. UFI: CM57-N0DW-W00G-D6CR. Produktkod: FS CLP2593

Sammansättning

NATRIUMHYDROXID och ETIDRONSYRA. Mindre än 5 %: fosfonat och polykarboxylater. 

METANSULFONSYRA.